ราคากล่องเกเบี้ยน หรือ กล่องกระชุหิน กล่องแมทเทรส

 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

จำหน่าย กล่องเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส คุณภาพสูง ทุกขนาดที่ผู้รับเหมาต้องการ
ราคาอัพเดททุกวัน

มาตรฐาน มอก. ราคาโรงงาน

บริการจัดส่งทั่วไทย หน้างานใกล้ไกล เราบริการถึงมือคุณ

เช็คราคากล่องเกเบี้ยน
เช็คราคากล่องแมทเทรส

ตารางราคากล่องเกเบี้ยน

ราคากล่องเกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.5 เมตร

ลำดับ

กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก

ขนาดลวด

(มม.) 

สูง

(เมตร)

กว้าง

(เมตร)

ราคา/กล่อง

หน่วย

1

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 1x1 ม.

2.7

0.5

1x1

กล่อง

2

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 1.5x1 ม.

2.7

0.5

1.5x1

กล่อง

3

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x0.5 ม.

2.7

0.5

2x0.5

กล่อง

4

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1 ม.

2.7

0.5

2x1

กล่อง

5

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1.5 ม.

2.7

0.5

2x1.5

กล่อง

6

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x2 ม.

2.7

0.5

2x2

กล่อง

7

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1 ม.

2.7

0.5

2.5x1

กล่อง

8

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1.5 ม.

2.7

0.5

2.5x1.5

กล่อง

9

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x2 ม.

2.7

0.5

2.5x2

กล่อง

10

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1 ม.

2.7

0.5

3x1

กล่อง

11

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1.5 ม.

2.7

0.5

3x1.5

กล่อง

12

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.7

0.5

3x2

กล่อง

13

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1 ม.

2.7

0.5

4x1

กล่อง

14

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1.5 ม.

2.7

0.5

4x1.5

กล่อง

15

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.7

0.5

4x2

กล่อง

16

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 5x1 ม.

2.7

0.5

5x1

กล่อง

17

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 5x2 ม.

2.7

0.5

5x2

กล่อง

18

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.7

0.5

6x2

กล่อง

ดูสินค้าทั้งหมด ขอใบเสนอราคา เช็คราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคากล่องเกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี สูง 1 เมตร

ลำดับ

กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก

ขนาดลวด

(มม.) 

สูง

(เมตร)

กว้าง

(เมตร)

ราคา/กล่อง

หน่วย

1

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 1x1 ม.

2.7

1

1x1

กล่อง

2

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 1.5x1 ม.

2.7

1

1.5x1

กล่อง

3

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2x1.5 ม.

2.7

1

2x1.5

กล่อง

4

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2x2 ม.

2.7

1

2x2

กล่อง

5

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2.5x1 ม.

2.7

1

2.5x1

กล่อง

6

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2.5x2 ม.

2.7

1

2.5x2

กล่อง

7

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 3x1 ม.

2.7

1

3x1

กล่อง

8

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.7

1

3x2

กล่อง

9

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1 ม.

2.7

1

4x1

กล่อง

10

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง4x1.5ม.

2.7

1

4x1.5

กล่อง

11

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.7

1

4x2

กล่อง

12

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 5x1 ม.

2.7

1

5x1

กล่อง

13

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 5x2 ม.

2.7

1

5x2

กล่อง

14

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 6x1 ม.

2.7

1

6x1

กล่อง

15

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.7

1

6x2

กล่อง

ดูสินค้าทั้งหมด ขอใบเสนอราคา เช็คราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคากล่องเกเบี้ยน หุ้มพีวีซี สูง 0.5 เมตร

ลำดับ

กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก

ขนาดลวด

(มม.) 

สูง

(เมตร)

กว้าง

(เมตร)

ราคา/กล่อง

หน่วย

1

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 1x1 ม.

2.7

0.5

1x1

กล่อง

2

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 1.5x1 ม.

2.7

0.5

1.5x1

กล่อง

3

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x0.5 ม.

2.7

0.5

2x0.5

กล่อง

4

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1 ม.

2.7

0.5

2x1

กล่อง

5

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x1.5 ม.

2.7

0.5

2x1.5

กล่อง

6

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2x2 ม.

2.7

0.5

2x2

กล้อง

7

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1 ม.

2.7

0.5

2.5x1

กล่อง

8

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x1.5 ม.

2.7

0.5

2.5x1.5

กล่อง

9

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 2.5x2 ม.

2.7

0.5

2.5x2

กล่อง

10

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1 ม.

2.7

0.5

3x1

กล่อง

11

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 3x1.5 ม.

2.7

0.5

3x1.5

กล่อง

12

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.7

0.5

3x2

กล่อง

13

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1 ม.

2.7

0.5

4x1

กล่อง

14

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x1.5 ม.

2.7

0.5

4x1.5

กล่อง

15

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.7

0.5

4x2

กล่อง

16

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 5x1 ม.

2.7

0.5

5x1

กล่อง

17

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 5x2 ม.

2.7

0.5

5x2

กล่อง

18

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 0.5 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.7

0.5

6x2

กล่อง

ดูสินค้าทั้งหมด ขอใบเสนอราคา เช็คราคาวัสดุก่อสร้าง
watsaduonline

กล่องเกเบี้ยน คือ ?

กล่องเกเบี้ยน หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Gabion คือ กล่องรูปสี่เหลี่ยมที่ทำมาจากลวกเหล็กตีเกลียวคู่ ทอเป็นตาข่ายนั้นเอง ไว้บรรจุหินภายในกล่อง ซึ้งผลิตจากเหล็กชุปสังกะสีเพื่อป้องกันสนิม หรือหุ้มด้วยพีวีซี ความหนาประมาณ 0.4-0.6 มม. เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ำทะเลต่างๆ นิยมใช้เพื่องานตกแต่งสถานที่ หรือเพื่อป้องกันหน้าดินพัง ป้องกันหินจากหน้าผา โดยมีขนาดช่องตาข่ายประมาณ 10×12 ซม. ความสูงมาตรฐานประมาณ 0.50 , 1.00 ม. ความกว้างกล่องมาตรฐานประมาณ 1 เมตร และ 2 เมตร ความยาวนั้นสามารถสั่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ดูสินค้าเพิ่มเติม

ราคากล่องเกเบี้ยน หุ้มพีวีซี สูง 1 เมตร

ลำดับ

กล่องเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก

ขนาดลวด

(มม.) 

สูง

(เมตร)

กว้าง

(เมตร)

ราคา/กล่อง

หน่วย

1

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 1x1 ม.

2.7

1

1x1

กล่อง

2

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 1.5x1 ม.

2.7

1

1.5x1

กล่อง

3

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2x1.5 ม.

2.7

1

2x1.5

กล่อง

4

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2x2 ม.

2.7

1

2x2

กล่อง

5

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2.5x1 ม.

2.7

1

2.5x1

กล่อง

6

เกเบี้ยน หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 2.5x2 ม.

2.7

1

2.5x2

กล่อง

7

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 3x1 ม.

2.7

1

3x1

กล่อง

8

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.7

1

3x2

กล่อง

9

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 4x1 ม.

2.7

1

4x1

กล่อง

10

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง4x1.5ม.

2.7

1

4x1.5

กล่อง

11

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.7

1

4x2

กล่อง

12

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 5x1 ม.

2.7

1

5x1

กล่อง

13

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 5x2 ม.

2.7

1

5x2

กล่อง

14

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 6x1 ม.

2.7

1

6x1

กล่อง

15

เกเบี้ยน ไม่หุ้มพีวีซี กล่องกระชุหิน

สูง 1 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.7

1

6x2

กล่อง

ดูสินค้าทั้งหมด ขอใบเสนอราคา เช็คราคาวัสดุก่อสร้าง

ตารางราคา แมทเทรส

ราคาแมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี สูง 0.3 0.17 0.23 เมตร

ลำดับ

 ราคา Mattress แมทเทรส

แมทเทรส ราคาถูก 

ขนาดลวด

(มม.) 

สูง

(เมตร)

กว้าง

(เมตร)

ราคา/กล่อง

หน่วย

1

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 1x1 ม.

2.2

0.3

1x1

กล่อง

2

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.17 ม. กว้าง 2x1 ม.

2.2

0.17

2x1

กล่อง

3

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 2x1 ม.

2.2

0.3

2x1

กล่อง

4

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 2x2 ม.

2.2

0.3

2x2

กล่อง

5

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 3x1 ม.

2.2

0.3

3x1

กล่อง

6

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.17 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.2

0.17

3x2

กล่อง

7

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.2

0.3

3x2

กล่อง

8

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 4x1 ม.

2.2

0.3

4x1

กล่อง

9

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.23 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.2

0.23

4x2

กล่อง

10

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.2

0.3

4x2

กล่อง

11

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 5x1 ม.

2.2

0.3

5x1

กล่อง

12

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 5x2 ม.

2.2

0.3

5x2

กล่อง

13

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 5x3 ม.

2.2

0.3

5x3

กล่อง

14

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1 ม.

2.2

0.3

6x1

กล่อง

15

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1.5 ม.

2.2

0.3

6x1.5

กล่อง

16

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.17 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.2

0.17

6x2

กล่อง

17

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.23 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.2

0.23

6x2

กล่อง

18

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.2

0.3

6x2

กล่อง

19

Mattress แมทเทรส ไม่หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 7x2 ม.

2.2

0.3

7x2

กล่อง

ดูสินค้าทั้งหมด ขอใบเสนอราคา เช็คราคาวัสดุก่อสร้าง

Mattress กล่องแมทเทรส คือ

กล่องแมทเทรส คือ กล่องกระชุหินอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับกล่องเกเบี้ยน แต่ความสูงและขนาดของตาข่ายจะเล็กกว่ากล่องเกเบี้ยน กล่องจะมีความยืดหยุ่น ทำมาจากลวดตาข่ายขนาด 6.0×2.0 ม. กล่องแมทเทรสจะแบ่งเป็นกล่องย่อยโดยมีแผ่นกั้นขวางตามแนวกว้างของกล่อง โดยแผ่นกั้นจะมีความห่างกันไม่เกิน 1.0 มหรือตามที่ระบุใน BOQโดยลักษณะของช่องตาข่ายจะเป็นช่องหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็นคู่ๆ 3 เกลียว

ดูสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแมทเทรส หุ้มพีวีซี สูง 0.3 0.17 0.23 เมตร

ลำดับ

 ราคา Mattress แมทเทรส

แมทเทรส ราคาถูก 

ขนาดลวด

(มม.) 

สูง

(เมตร)

กว้าง

(เมตร)

ราคา/กล่อง

หน่วย

1

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 1x1 ม.

2.2

0.3

1x1

กล่อง

2

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.17 ม. กว้าง 2x1 ม.

2.2

0.17

2x1

กล่อง

3

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 2x1 ม.

2.2

0.3

2x1

กล่อง

4

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 2x2 ม.

2.2

0.3

2x2

กล่อง

5

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 3x1 ม.

2.2

0.3

3x1

กล่อง

6

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.17 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.2

0.17

3x2

กล่อง

7

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 3x2 ม.

2.2

0.3

3x2

กล่อง

8

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 4x1 ม.

2.2

0.3

4x1

กล่อง

9

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.23 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.2

0.23

4x2

กล่อง

10

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 4x2 ม.

2.2

0.3

4x2

กล่อง

11

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 5x1 ม.

2.2

0.3

5x1

กล่อง

12

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 5x2 ม.

2.2

0.3

5x2

กล่อง

13

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 5x3 ม.

2.2

0.3

5x3

กล่อง

14

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1 ม.

2.2

0.3

6x1

กล่อง

15

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 6x1.5 ม.

2.2

0.3

6x1.5

กล่อง

16

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.17 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.2

0.17

6x2

กล่อง

17

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.23 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.2

0.23

6x2

กล่อง

18

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 6x2 ม.

2.2

0.3

6x2

กล่อง

19

Mattress แมทเทรส หุ้มพีวีซี

สูง 0.3 ม. กว้าง 7x2 ม.

2.2

0.3

7x2

กล่อง

ดูสินค้าทั้งหมด ขอใบเสนอราคา เช็คราคาวัสดุก่อสร้าง
watsaduonline

ประโยชน์ของกล่องเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส

  • ป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำ หรือเขื่อน
  • ป้องกันหน้าหินทลาย หรือคลื่นชายทะเล ทรายชายทะเลต่างๆ
  • ช่วยป่องกันผนังกันดิน การกัดเซาะบริเวณคอสะพาน
  • ป้องกันฝายน้ำล้น ในห้วยหรือคลอง
  • ช่วยตกแต่งเพิ่มความสวยงานในแนวขอบแม่น้ำ
  • กั้นเขตแดนหรือแนวรั้วต่างๆ
เช็คราคาด่วน

ความแตกต่างระหว่างกล่องเกเบี้ยนและกล่องแมทเทรส

กล่องเกเบี้ยน Gabion

กล่องเกเบี้ยนเหมาะกับงานทางชัน เพราะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากล่องแมทเทรส โดยความสูงกล่องประมาณ 50-100 เซนติเมตร สามารถวางซ้อนทับกันได้เป็นกำแพงกั้นดินต่างๆ

กล่องแมทเทรส Mattress

กล่องแมทเทรสมีขนาดเล็กกว่ากล่องเกเบี้ยน จึงเหมาะกับงานพื้นที่ราบๆ ความสูงกล่องไม่เกิด 30 เซนติเมตร พื้นราบป้องกันหน้าดินต่างๆ

ลวดตาข่ายกล่องเกเบี้ยน

การตกแต่งบ้านด้วย กล่องเกเบี้ยนและกล่องแมทเทรส

เคล็ดลับง่ายๆในการตกแต่งบ้าน หรืองานเขื่อนต่างๆให้ดูสวยงามแถมยังปลอดภัยด้วยกล่องเกเบี้ยนและกล่องแมทเทรส รวมทั้งเคล็ดลับการเลือกใช้ให้ถูกวิธี และใช้งานสะดวกเหมาะแก่ผู้รับเหมามือใหม่ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องเกเบี้ยนหรือกล่องแมทเทรส ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง : แต่งบ้าน

กล่องเกเบี้ยน คุณภาพ แข็งแรง ทนทาน
“วัสดุออนไลน์”

เช็คราวัสดุก่อสร้างยอดนิยม

ขอใบเสนอราคา

สรุป

ราคากล่องเกเบี้ยน กล่องแมทเทรส จะอัพเดทราคาทุกวัน ทุกขนาด โดยผู้รับเหมาสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่อง LINE OA @watsaduonline หรือโทรมาสอบถามกับพนักงานโดยตรงที่ เบอร์ 080-4000050 และยังสามารถตรวจสอบราคาเหล็กชนิดอื่น ราคาวัสดุก่อสร้างทุกรูปแบบ ได้ที่ www.watsaduonline.comอัพเดททุกวัน รู้ราคาทันทุกรายการ