watsaduonline

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ ประจำวัน

เช็คเลยราคาเหล็กกัลวาไนซ์ อัพเดททุกวันจำหน่าย เหล็กทุกชนิด มาตรฐาน มอก. ราคาโครงการ เช็คราคาเหล็กวันนี้ ราคาเหล็กกัลวาไนซ์คุณภาพ และตารางราคาเหล็กได้ที่วัสดุออนไลน์

ราคาประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เซ็คราคาเหล็กด่วน สอบถามเพิ่มเติม

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1/2 - 3/4

รู้ราคาเหล็กกล่อง GI เหล็กกัลวาไนซ์  ขนาด 1/2×1/2 และ ขนาด 3/4×3/4 เช็คราคาก่อนใครทันทีที่ @watsaduonline

ลำดับ

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

ขนาดของเหล็ก

ความหนา

(มม.)

ความยาว

(เมตร)

น้ำหนัก

(กก.)

ราคา

ต่อเส้น

หน่วย

นิ้ว

มม.

1.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1/2x1/2 นิ้ว 12x12 มม. หนา 1.5 มม.

1/2 x 1/2

12 x 12

1.5

6

2.5

เส้น

2.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1/2x1/2 นิ้ว 12x12 มม. หนา 1.7 มม.

1/2 x 1/2

12 x 12

1.5

6

เส้น

3.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1/2x1/2 นิ้ว 12x12 มม. หนา 1.8 มม.

1/2 x 1/2

12 x 12

1.8

6

เส้น

4.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1/2x1/2 นิ้ว 12x12 มม. หนา 2 มม.

1/2 x 1/2

12 x 12

2

6

เส้น

5.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. หนา 1.1 มม.

3/4 x 3/4

19 x 19

1.1

6

3.5

เส้น

6.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. หนา 1.2 มม.

3/4 x 3/4

19 x 19

1.2

6

3.63

เส้น

7.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3/4x3/4 นิ้ว 19x19 มม. หนา 1.5 มม.

3/4 x 3/4

19 x 19

1.5

6

4.29

เส้น

เหล็กกัลวาไนซ์

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1x1

ลำดับ

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

ขนาดของเหล็ก

ความหนา

(มม.)

ความยาว

(เมตร)

น้ำหนัก

(กก.)

ราคา

ต่อเส้น

หน่วย

นิ้ว

มม.

1.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 1 มม.

1x1

25x25

1

6

4.24

เส้น

2.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 1.1 มม.

1x1

25x25

1.1

6

4.8

เส้น

3.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 1.2 มม.

1x1

25x25

1.2

6

4.66

เส้น

4.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 1.4 มม.

1x1

25x25

1.4

6

5.7

เส้น

5.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 1.5 มม.

1x1

25x25

1.5

6

5.7

เส้น

6.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 1.7 มม.

1x1

25x25

1.7

6

6.7

เส้น

7.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 1.8 มม.

1x1

25x25

1.8

6

6.7

เส้น

8.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 2 มม.

1x1

25x25

2

6

7.8

เส้น

9.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1x1 นิ้ว 25x25 มม. หนา 2.3 มม.

1x1

25x25

2.3

6

8.69

เส้น

                                       

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 1/4 x 1 1/2

ลำดับ

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

ขนาดของเหล็ก

ความหนา

(มม.)

ความยาว

(เมตร)

น้ำหนัก

(กก.)

ราคา

ต่อเส้น

หน่วย

นิ้ว

มม.

1.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. หนา 1 มม.

1 1/4x1 1/4

32x32

1

6

5.65

เส้น

2.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. หนา 1.1 มม.

1 1/4x1 1/4

32x32

1.1

6

6.1

เส้น

3.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. หนา 1.2 มม.

1 1/4x1 1/4

32x32

1.2

6

6.5

เส้น

4.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. หนา 1.5 มม.

1 1/4x1 1/4

32x32

1.5

6

7.4

เส้น

5.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. หนา 1.8 มม.

1 1/4x1 1/4

32x32

1.8

6

8.6

เส้น

6.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. หนา 2 มม.

1 1/4x1 1/4

32x32

2

6

10.46

เส้น

7.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/4x1 1/4 นิ้ว 32x32 มม. หนา 2.7 มม.

1 1/4x1 1/4

32x32

2.7

6

2.7

เส้น

8.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 1.1 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

1.1

6

7.4

เส้น

9.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 1.2 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

1.2

6

7.29

เส้น

10.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 1.4 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

1.4

6

9

เส้น

11.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 1.5 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

1.5

6

9

เส้น

12.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 1.7 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

1.7

6

10.2

เส้น

13.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 1.8 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

1.8

6

10.2

เส้น

14.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 2 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

2

6

12.3

เส้น

15.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 2.3 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

2.3

6

13.52

เส้น

16.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 2.8 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

2.8

6

17

เส้น

17.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. หนา 3.2 มม.

1 1/2x1 1/2

38x38

3.2

6

18.85

เส้น

เหล็กกัลวาไนซ์

ความรู้เพื่อผู้รับเหมา “เหล็กกัลวาไนซ์” 

เหล็กกัลวาไนซ์ หรือเรียกว่า Galvanized Steel เป็นเหล็กที่ชุปสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยนำเหล็กลงไปชุปบ่อสังกะสีที่หลอมละลายในอุณหภูมิประมาณ 435-155 องศาเซลเซียส โดยความหนาของสังกะสีจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการแช่ลงในบ่อสังกะสี  เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง หรืองานที่ต้องพบเจอกับความชื้น เช่น

  • โครงสร้างหลังคา
  • โครงคร่าวผนัง
  • รางน้ำ
  • เสา โคมไฟถนน
  • เสาธง

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2x2

ลำดับ

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

ขนาดของเหล็ก

ความหนา

(มม.)

ความยาว

(เมตร)

น้ำหนัก

(กก.)

ราคา

ต่อเส้น

หน่วย

นิ้ว

มม.

1.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 1.1 มม.

2x2

50x50

1

6

9.9

เส้น

2.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 1.2 มม.

2x2

50x50

1.2

6

10.2

เส้น

3.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 1.4 มม.

2x2

50x50

1.4

6

12.1

เส้น

4.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 1.5 มม.

2x2

50x50

1.5

6

12.1

เส้น

5.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 1.8 มม.

2x2

50x50

1.8

6

13.8

เส้น

6.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 2 มม.

2x2

50x50

2

6

16.3

เส้น

7.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 2.3 มม.

2x2

50x50

2.3

6

18.1

เส้น

8.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 2.8 มม.

2x2

50x50

2.8

6

23

เส้น

9.

 ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

 2x2 นิ้ว 50x50 มม. หนา 3.2 มม.

2x2

50x50

3.2

6

25.3

เส้น

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3x3 4x4 5x5 6x6

ลำดับ

ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

ขนาดของเหล็ก

ความหนา

(มม.)

ความยาว

(เมตร)

น้ำหนัก

(กก.)

ราคา

ต่อเส้น

หน่วย

นิ้ว

มม.

1.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 1.4 มม.

3x3

75x75

1.4

6

18.3

เส้น

2.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 1.5 มม.

3x3

75x75

1.5

6

17.69

เส้น

3.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 1.6 มม.

3x3

75x75

1.6

6

20.21

เส้น

4.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 1.8 มม.

3x3

75x75

1.8

6

21

เส้น

5.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 2 มม.

3x3

75x75

2

6

24.92

เส้น

6.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 2.3 มม.

3x3

75x75

2.3

6

28

เส้น

7.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 2.8 มม.

3x3

75x75

2.8

6

35

เส้น

8.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

3x3 นิ้ว 75x75 มม. หนา 3.2 มม.

3x3

75x75

3.2

6

38.65

เส้น

9.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

4x4 นิ้ว 100x100 มม. หนา 1.8 มม.

4x4

100x100

1.8

6

28.5

เส้น

10.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

4x4 นิ้ว 100x100 มม. หนา 2 มม.

4x4

100x100

2

6

34

เส้น

11.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

4x4 นิ้ว 100x100 มม. หนา 2.3 มม.

4x4

100x100

2.3

6

37.5

เส้น

12.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

4x4 นิ้ว 100x100 มม. หนา 2.8 มม.

4x4

100x100

2.8

6

47.3

เส้น

13.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

4x4 นิ้ว 100x100 มม. หนา 3.2 มม.

4x4

100x100

3.2

6

53.5

เส้น

14.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

5x5 นิ้ว 125x125 มม. หนา 2.3 มม.

5x5

125x125

2.3

6

48

เส้น

15.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

5x5 นิ้ว 125x125 มม. หนา 2.5 มม.

5x5

125x125

2.5

6

56

เส้น

16.

ราคาเหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์

6x6 นิ้ว 150x150 มม. หนา 2.5 มม.

6x6

150x150

2.5

6

53.5

เส้น

เหล็กกัลวาไนซ์

ข้อดีของเหล็กกล่องกัลวาไนซ์

 1. ป้องกันสนิมได้ดี
 2. มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
 3. แข็งแรง ทนทาน หมดกังวลเรื่องสนิม
 4. อายุการใช้งานสูง บำรุงรักษางาน

ราคาเหล็กท่อแบน GI กัลวาไนซ์ 2x1

ลำดับ

ราคาเหล็กท่อแบน GI กัลวาไนซ์

ขนาดของเหล็ก

ความหนา

(มม.)

ความยาว

(เมตร)

น้ำหนัก

(กก.)

ราคา

ต่อเส้น

หน่วย

นิ้ว

มม.

1.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1 มม.

2x1

50x25

1

6

6.8

เส้น

2.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.1 มม.

2x1

50x25

1.1

6

7.4

เส้น

3.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.2 มม.

2x1

50x25

1.2

6

7.8

เส้น

4.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.4 มม.

2x1

50x25

1.4

6

9

เส้น

5.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.5 มม.

2x1

50x25

1.5

6

8.7

เส้น

6.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.6 มม.

2x1

50x25

1.6

6

10.3

เส้น

7.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.8 มม.

2x1

50x25

1.8

6

10.3

เส้น

8.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 2 มม.

2x1

50x25

2

6

12.3

เส้น

9.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 2.3 มม.

2x1

50x25

2.3

6

13.52

เส้น

10.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 2.8 มม.

2x1

50x25

2.8

6

17

เส้น

11.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 3.2 มม.

2x1

50x25

3.2

6

18.85

เส้น

ราคาเหล็กท่อแบน

GI กัลวาไนซ์

ความหนา

(มม.)

ราคา

(ต่อเส้น)

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1 มม.

1 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.1 มม.

1.1 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.2 มม.

1.2 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.4 มม.

1.4 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.5 มม.

1.5 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.6 มม.

1.6 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 1.8 มม.

1.8 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 2 มม.

2 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 2.3 มม.

2.3 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 2.8 มม.

2.8 มม.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

2x1 นิ้ว 50x25 มม. หนา 3.2 มม.

3.2 มม.

                                       

ราคาเหล็กท่อแบน GI กัลวาไนซ์ 3x1 1/2

ลำดับ

ราคาเหล็กท่อแบน GI กัลวาไนซ์

ขนาดของเหล็ก

ความหนา

(มม.)

ความยาว

(เมตร)

น้ำหนัก

(กก.)

ราคา

ต่อเส้น

หน่วย

นิ้ว

มม.

1.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 1.1 มม.

 3x1 1/2

75x38

1.1

6

11.3

เส้น

2.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 1.2 มม.

 3x1 1/2

75x38

1.2

6

11.9

เส้น

3.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 1.4 มม.

 3x1 1/2

75x38

1.4

6

13.7

เส้น

4.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 1.5 มม.

 3x1 1/2

75x38

1.5

6

13.8

เส้น

5.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 1.6 มม.

 3x1 1/2

75x38

1.6

6

15.7

เส้น

6.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 1.8 มม.

 3x1 1/2

75x38

1.8

6

15.7

เส้น

7.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 2 มม.

 3x1 1/2

75x38

2

6

19

เส้น

8.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 2.3 มม.

 3x1 1/2

75x38

2.3

6

20.7

เส้น

9.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 2.8 มม.

 3x1 1/2

75x38

2.8

6

26.33

เส้น

10.

ราคาท่อเหล็กแบน GI กัลวาไนซ์

3x1 1/2 นิ้ว 75x38 มม. หนา 3.2 มม.

 3x1 1/2

75x38

3.2

6

29.03

เส้น

ข้อดีของเหล็กกัลวาไนซ์

ข้อเสียของเหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กกัลวาไนซ์ยังมีข้อเสียที่ ผู้รับเหมาควรรู้ดังนี้
          1. เหล็กกัลวาไนซ์ไม่เหมาะกับงานระบบปะปา หรือระบบท่อ เพราะทำการชุปสังกะสี  มาอาจก่อให้เกิดสารปนเปื้อนในน้ำได้
2. ไม่เหมาะแก่งานเชื่อม เพราะชุปสังกะสีอาจอันตรายต่อผู้เชื่อมได้ หากจำเป็นต้องมอุปกรณ์ป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม

เหล็กกัลวาไนซ์ & สแตนเลส

หากต้องการใช้ สแตนเลสมาแทนเหล็กกัลวาไนซ์ที่ป้องกันสนิมเหมือนกัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะ สแตนเลสมีราคาแพงกว่าเหล็ก และความแข็งแรงสู้เหล็กไม่ได้ หรือหากเป็นอลูมิเนียม ก็มีราคาแพงกว่าเหล็กเหมือนกันจึงไม่คุ้มค่าที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างแทนเหล็กกัลวาไนซ์

“เรื่องของ เหล็ก ไว้ใจเรา”ตลาดกลางวัสดุก่อสร้างออนไลน์เพื่อ “ผู้รับเหมา” โดยเฉพาะ

-watsaduonline-

เทคนิคการใช้เหล็กกัลวาไนซ์ 

        ข้อควรรู้ก่อนนำเหล็กกัลวาไนซ์มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น ผู้รับเหมา หรือพี่ช่างไม่ควรพลาดเคล็ดลับเหล่านี้ เรื่องของเหล็กไว้ใจเรา “วัสดุออไลน์” ตลาดกลางวัสดุก่อสร้างออนไลน์เพื่อ ผู้รับเหมาโดยเฉพาะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ช่อง : คุยกับลุงช่าง

ขนาด และน้ำหนักของเหล็กกล่องกัลวาไนซ์

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

เข้าใจผู้รับเหมาอย่างแท้จริง

ด้วยประสบการณ์จัดหาสินค้าให้บริษัทรับเหมาขนาดใหญ่กว่า 40 ปี เราจึงต้องมั่นใจว่า ได้ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมที่สุดให้กับผู้รับเหมา จึงเกิดเป็น WatsaduOnline ตลาดกลางวัสดุก่อสร้างเพื่อ ” ผู้รับเหมา ” โดยเฉพาะ

ขอใบเสนอราคาด่วน

สรุป

ราคาเหล็กกัลวาไนซ์ จะอัพเดทราคาทุกวัน ทุกขนาด โดยผู้รับเหมาสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่อง LINE OA @watsaduonline หรือโทรมาสอบถามกับพนักงานโดยตรงที่ เบอร์ 080-4000050 และยังสามารถตรวจสอบราคาเหล็กชนิดอื่น ราคาวัสดุก่อสร้างทุกรูปแบบ ได้ที่  www.watsaduonline.comอัพเดททุกวัน รู้ราคาทันทุกรายการ

เช็คราคาเหล็กเส้น เช็คราคาเหล็กกล่อง เช็คราคาเหล็กตัวซี

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ แนะนำ