ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ตรา CPAC / อินทรี / ทีพีไอ จัดส่งทั่วไทย

ราคาประจำวันคอนกรีตผสมเสร็จตรา CPAC / อินทรี / ทีพีไอ อัพเดททุกวัน คอนกรีตคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาโรงงาน ซีเมนต์ผสมเสร็จ 180/ksc 210/ksc 240/ksc 280/ksc 320/ks เช็คราคาและสั่งซื้อได้ที่ watsaduonline สั่งง่าย ได้ปูนเร็ว

ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ขอใบเสนอราคาด่วน
ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC
ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรีย์
ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

“เจาะจงคุณภาพ เจาะจง CPAC”

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ปูนเข้ม เต็มคิว ซีเมนต์ผสมเสร็จ ปูนเท ของ CPAC สั่งง่ายได้เร็ว คุณภาพดี

สำหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะ เช็คราคาคอนกรีตได้แล้ววันนี้ที่ watsaduonline

** ตารางราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC **

ลำดับ

ที่

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ราคา

CUBE

cylinder

ราคา

หน่วย

1

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC-LEAN

คอนกรีตหยาบ

-

-

สอบถาม

คิว

2

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 180 Ksc กก.ตร.ซม

180

140

สอบถาม

คิว

3

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

210

180

สอบถาม

คิว

4

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม.

240

210

สอบถาม

คิว

5

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 280 Ksc กก.ตร.ซม

280

240

สอบถาม

คิว

6

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

300

250

สอบถาม

คิว

7

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

320

280

สอบถาม

คิว

8

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

350

300

สอบถาม

คิว

9

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

380

320

สอบถาม

คิว

10

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

400

350

สอบถาม

คิว

คอนกรีต

ผสมเสร็จ CPAC ราคา

ราคา

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC-LEAN คอนกรีตหยาบ

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 180 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม.

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 280 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ตราอินทรี (INSEE)

“สั่งเร็ว ได้ปูนไว คอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพ อินทรี”

เช็คราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปูนเท ซีเมนต์ผสมเสร็จ ราคา ได้แล้ววันนี้ที่ watsaduonline

สำหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะ สั่งเร็ว ได้ปูนไว

** ตารางราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี**

ลำดับ

ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

CUBE

cylinder

ราคา

หน่วย

1

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 180 Ksc กก.ตร.ซม

180

140

สอบถาม

คิว

2

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

210

180

สอบถาม

คิว

3

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม.

240

210

สอบถาม

คิว

4

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 280 Ksc กก.ตร.ซม

280

240

สอบถาม

คิว

5

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

300

250

สอบถาม

คิว

6

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

320

280

สอบถาม

คิว

7

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

350

380

สอบถาม

คิว

8

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

380

320

สอบถาม

คิว

9

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

400

350

สอบถาม

คิว

10

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

กำลังอัด 420 Ksc กก.ตร.ซม

420

380

สอบถาม

คิว

11

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

210

180

สอบถาม

คิว

12

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม

240

210

สอบถาม

คิว

13

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 280 Ksc กก.ตร.ซม

280

240

สอบถาม

คิว

14

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

300

250

สอบถาม

คิว

15

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

320

280

สอบถาม

คิว

16

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

350

300

สอบถาม

คิว

17

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

380

320

สอบถาม

คิว

18

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

400

350

สอบถาม

คิว

19

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม

กำลังอัด 420 Ksc กก.ตร.ซม

420

380

สอบถาม

คิว

ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี

ราคา

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 180 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม.

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 280 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี

กำลังอัด 420 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 280 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จอินทรี ปั๊ม กำลังอัด 420 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

               

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

“คอนกรีตผสมเสร็จ TPI “

เช็คราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI ปูนเท ซีเมนต์ผสมเสร็จ ราคา ได้แล้ววันนี้ที่ watsaduonline

สำหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะ สั่งซีเมนต์ผสมเสร็จ TPI สะดวกสบาย สั่งง่าย ได้ปูนเต็มคิวทุกคัน

** ตารางราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI**

ลำดับ

ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

CUBE

cylinder

ราคา

หน่วย

1

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 180 Ksc กก.ตร.ซม

180

140

สอบถาม

คิว

2

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

210

140

สอบถาม

คิว

3

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม.

240

140

สอบถาม

คิว

4

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 280 Ksc กก.ตร.ซม

280

140

สอบถาม

คิว

5

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

300

140

สอบถาม

คิว

6

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

320

140

สอบถาม

คิว

7

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

350

140

สอบถาม

คิว

8

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

380

140

สอบถาม

คิว

9

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

400

140

สอบถาม

คิว

10

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 420 Ksc กก.ตร.ซม

420

140

สอบถาม

คิว

ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

ราคา

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 180 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 210 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 240 Ksc กก.ตร.ซม.

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 280 Kscกก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 300 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 320 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 350 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 380 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 400 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ TPI

กำลังอัด 420 Ksc กก.ตร.ซม

สอบถาม

 

คอนกรีตผสมเสร็จ กับ ปูนผสมเสร็จต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจจะสงสัยว่าคอนกรีตผสมเสร็จกับปูนผสมเสร็จ หรือปูนซีเมนต์ผสมเสร็จต่างกันอย่างไร แต่แท้จริงแล้วทั้งสามชื่อเรียกนี้ คือตัวเดียว แต่มีหลายชื่อเรียกเพราะนิยมใช้กันทั่วโลก ซึ่งบริษัทที่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเจ้าแรกคือ SCG และใช้ชื่อว่า ซีแพค นั่นเอง โดยมีค่าสเต็ง Strength หรือความแข็งมาตรฐานตั้งแต่ 180KSC จนถึง 400KSC

กำลังอัดของคอนกรีต

KSC ย่อมาจาก Kilogram per Square Centimetre หรือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ยกตัวอย่างเช่น สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ 180KSC หมายความว่า ปูนผสมเสร็จสามารถรับกำลังอัดได้ 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนั่นเอง

ดูสินค้าทั้งหมด

ตารางเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ

ทรงกระบอก

(Cylinder) 

ทรงลูกบาศก์

(Cube)

140

180

180

210

210

240

240

280

250

300

280

320

300

350

320

380

350

400

380

420

400

480

420

500

450

550

500

600

600

650

800

850

เคล็ดลับ สำหรับผู้รับเหมา

เคยสงสัยไม่ว่า การผสมปูนเอง กับสั่งซื้อปูนแบบผสมเสร็จ แบบไหนดีกว่า และได้คุณภาพมากกว่า วันนี้ เราหาคำตอบมาให้ผู้รับเหมาและพี่ช่างกันแล้ว  ลองมาศึกษากันก่อนสั่งซื้อเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะตามภายหลัง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง : คุยกับลุงช่าง

ดูสินค้าทั้งหมด สั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ

               

เทคนิค การเทคอนกรีต

ข้อที่ 1

ควรเทคอนกรีตที่ละชั้นอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรเคลื่อนย้ายคอนกรีตโดยเครื่องสั่นคอนกรีต

ข้อที่ 2

การเทและการสั่นต้องสมดุลกัน และก่อนเทชั้นต่อไปชั้นก่อนหน้าควรสั่นให้แน่นเสียก่อน

ข้อที่ 3

ไม่ควรให้ระยะตกอิสระของคอนกรีตสูงกว่า 1.5 เมตร และคอนกรีตผนังควรหนาประมาณ 30-45 ซม. ไม่ควรเทจากมุม หรือจุดสุดของผนัง

ข้อที่ 4

ไม่ควรเทเสาคอนกรีตกระทบกับแบบหล่อหรือเหล็กเสริม เพื่อป้องกันการแยกตัว

สรุป

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ทุกยี่ห้อ จะอัพเดทราคาทุกวัน ทุกขนาด โดยผู้รับเหมาสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาได้ผ่านช่อง LINE OA @watsaduonline หรือ
โทรมาสอบถามกับพนักงานโดยตรงที่ เบอร์ 080-4000050 และยังสามารถตรวจสอบราคาเหล็กชนิดอื่น ราคาวัสดุก่อสร้างทุกรูปแบบ ได้ที่  www.watsaduonline.com
อัพเดททุกวัน รู้ราคาทันทุกรายการ

วัสดุก่อสร้างแนะนำ

คอนกรีตทุกยี่ห้อ คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก เทถนนเต็มคิว

คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม 420KSC(CUBE),380CY

฿0.00

คอนกรีตทุกยี่ห้อ คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก เทถนนเต็มคิว

คอนกรีตผสมเสร็จ ทีพีไอ TPI กำลังอัด 400 ksc cube (140 cylinder) กก./ตร.ซม.

฿0.00

คอนกรีตทุกยี่ห้อ คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก เทถนนเต็มคิว

คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค กำลังอัด 400 ksc cube (350 cylinder) กก./ตร.ซม.

฿0.00

คอนกรีตทุกยี่ห้อ คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก เทถนนเต็มคิว

คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม 380KSC(CUBE),320CY

฿0.00

คอนกรีตทุกยี่ห้อ คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก เทถนนเต็มคิว

คอนกรีตผสมเสร็จ อินทรี ปั๊ม 240KSC(CUBE),210CY

฿0.00

คอนกรีตทุกยี่ห้อ คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก เทถนนเต็มคิว

คอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค กำลังอัด 350 ksc cube (300 cylinder) กก./ตร.ซม.

฿0.00