เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย SD40 DB12 เหล็กเส้นข้ออ้อย 4 หุน พับ (SKY) ยาว 10 ม. 8.88 กก./เส้น ราคาโรงงาน

เหล็กเส้นข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะสูง สามารถรับแรงดึงได้มากกว่าเหล็กกลม เหมาะกับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเส้นข้ออ้อยมาตรฐาน SD40 ได้รับมาตรฐานมอก. ไม่มีรอยสนิม เหล็กไม่มีรอยปริ มีระยะบั้งที่เท่ากันสม่ำเสมอทั้งเส้น ช่วยทำให้การยึดเกาะมีประสิทธิภาพมากกว่าเหล็กเส้นกลม

*ราคาเหล็กวันนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง