ท่อกลมกัลวาไนซ์ GI คาดน้ำเงิน 1/2 นิ้ว OD 21.7 มม.2.0 มม.ยาว 6 ม.ราคาโรงงาน