เสาตอม่อ 0.36×0.36×4.50 เมตร

฿0.00

เป็นเสาคอนกรีตอัดแรงที่ติดตั้งอยู่ส่วนโคนเสาไฟฟ้าตอกลงใต้ดิน เพื่อใช้ปรับระดับความสูงของเสาไฟฟ้าและเพิ่มความแข็งแรงในการปักเสา ทำหน้าที่รับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางตรง