คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ซีแพค กำลังอัดสูง

฿0.00

คอนกรีต ซีแพค กำลังอัดสูง มีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีคุณสมบัติด้านความคงทนสูงขึ้นทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น มีกำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่สูงเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 500 กก./ตร.ซม. ขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแกร่งหรือรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ เช่น เสา ปล่องลิฟท์ คาน สะพาน