คอนกรีตกรมทางหลวง คิวมิกซ์ QMIX ราคาโรงงาน

฿0.00

คอนกรีตกรมทางหลวง คิวมิกซ์ QMIX ออกแบบพิเศษตามต้องการของลูกค้า สำหรับงานที่มีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น หน่วยงานราชการ งานโครงสร้างพิเศษ งานที่กำหนดปริมาณปูนซีเมนต์ หรืออัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ มีสารผสมเพิ่ม (Admixtures) ตามมาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก