ขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน ค่าวัสดุก่อสร้าง สั่งง่าย จ่ายสะดวกที่  watsaduonline

watsaduonline จำหน่าย วัสดุก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้างออนไลน์ สำหรับผู้รับเหมาโดยเฉพาะ

เพราะเราคือตลาดกลางวัสดุก่อสร้างออนไลน์ จึงมั่นใจได้ว่า ได้ของดี ราคาถูกชัวร์

วิธีการสั่งซื้อ

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินสดที่บริษัท

ชำระเงินสดที่บริษัท

นำใบแจ้งยอดการชำระเงินมาจ่ายต่อเจ้าหน้าที่

ชำระโดยบัตรเครดิต

***ชำระที่บริษัทก่อนจัดส่งสินค้า

ชำระโดยการโอนเงิน

ชำระโดยการโอนเงิน

ส่งสลิปการชำระสินค้าแก่เจ้าหน้าที่

ติดตามข่าวสารจากเรา

ติดตามข่าวสารจากเรา